Referrals

Huisartsen, jeugdartsen en andere medisch specialisten kunnen doorverwijzen naar de praktijk.

U kunt de verwijsbrief voor de Praktijk voor Kinderen Wassenaar/Den Haag mailen via Zorgmail of Zivver of op papier meegeven aan de ouders.

Voor intercollegiaal overleg: bel 070-5170890 tijdens onze werkuren. Dan wordt er een afspraak ingepland voor overleg met Dr Buskin.

Follow us:

Copyright by Dr. Buskin 2023. All rights reserved.