Kindergeneeskunde

De praktijk biedt medisch specialistische zorg. Wij zijn er voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar met een klacht of probleem waarvoor de huisarts het nodig vindt dat de kinderarts betrokken wordt. Wij werken al 18 jaar goed samen met huisartsen in en buiten onze regio.

Wij bieden vooral zorg aan kinderen met chronische klachten. Acute zorg bieden we beperkt aan, uw huisarts blijft eerste aanspreekpunt voor acute zorg. We werken nauw samen met de kinderartsen van de HMC Ziekenhuizen (Haaglanden Medisch Centrum) in Den Haag. Als kinderen erg ziek zijn en/of spoedeisende zorg nodig is, verwijzen wij rechtstreeks door. Hierdoor wordt het verwijzings- en behandelingsproces naar het ziekenhuis versneld.
In de loop der jaren hebben wij ons in de volgende expertises ontwikkeld.

ALLERGIE ZORG
De praktijk voert zelf allergietesten uit. Dr. Buskin woont de 2-jaarlijkse Europese allergie nascholing bij en blijft zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van allergiezorg. Wij werken samen met het Allergiecentrum in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en verwijzen indien nodig complexere zaken door. Allergieën zoals huisstof, pollen en bepaalde voedselallergieën kunnen in de praktijk worden behandeld.

HUIDZIEKTEN
Een kinderarts behandelt huidaandoeningen door naar alle aspecten van de gezondheid van uw kind te kijken.  Wij hebben een hoog niveau van expertise ontwikkeld in de behandeling van eczeem. Bij complexere dermatologische problemen verwijzen wij door naar andere dermatologische klinieken in de omgeving of, indien nodig, naar het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

LUCHTWEGPROBLEMEN
Astma, hooikoorts en terugkerende luchtweginfecties zijn veel voorkomende problemen die in de praktijk worden behandeld. De praktijk voert ademhalingsfunctietesten uit en begeleidt astmapatiënten.
Bij deze behandeling worden conventionele medicatie vaak gecombineerd met integratieve behandeling opties zoals fysiotherapie. Indien nodig kunnen kinderen worden doorverwezen naar gespecialiseerde kinderlongartsen in omliggende ziekenhuizen.

MAAGDARMKLACHTEN
De kliniek past een integratieve benadering toe bij de behandeling van kinderen met aandoeningen zoals chronische buikpijn, obstipatie of eetproblemen. Indien nodig worden kinderen doorverwezen naar gastro-enterologen in omliggende academische ziekenhuizen waarmee wij een nauwe werkrelatie hebben. Dit om ervoor te zorgen dat er geen pathologie gemist wordt.

ZORG VOOR ZUIGELINGEN
Door dr. Buskin’s jarenlange werk als neonatoloog in het Verenigd Koninkrijk heeft hij een bijzondere interesse in het behandelen van de verschillende problemen van kinderen in hun eerste levensjaar.
Aandoeningen zoals koliek, slechte voeding, prikkelbaarheid, vermoeden van allergie en eczeem in een vroeg stadium zijn enkele voorbeelden. Wij  werken nauw samen met gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en osteopaten.

Follow us:

Copyright by Dr. Buskin 2023. All rights reserved.