ALGEMENE INFORMATIE

Dr. Buskin is in Nederland ingeschreven bij de Registratiecommissie medisch specialisten (RGS) en de Artsenvereniging Integratieve Geneeskunde (AVIG). Zowel kinderartsen als integratieve artsen in Nederland volgen een 5 jaarlijkse herregistratiecyclus. Dit omvat het volgen van voortgezette medische opleidingen en het worden gecontroleerd op een 5 jaarlijkse basis.

Alle medische klinieken en ziekenhuizen in Nederland hebben een klachtenprocedure. In onze kliniek valt dit onder de controle van de Artsenvereniging voor Integratieve Geneeskunde (AVIG) en het Geschilleninstituut voor Complementaire en Integratieve Geneeskunde (SGCIG).

Follow us:

Copyright by Dr. Buskin 2023. All rights reserved.